Umowy i negocjacje


W ramach proponowanych przez Kancelarię Zielińska & Partnerzy usług prawnych oferujemy Naszym Klientom pomoc w zakresie sporządzania, negocjowania i renegocjowania umów. Dzięki doświadczeniu oraz solidnym podstawom merytorycznym oferujemy wszechstronne analizy umów w celu najlepszego zabezpieczenia interesów Naszych Klientów.

Nasze działania prowadzone na tym polu skupiają się przede wszystkim na:

  • analizie i opiniowaniu umów i regulaminów w kontekście możliwych zagrożeń dla interesów Klienta,
  • stworzeniu i redakcji umów i regulaminów (m.in. umowy o współpracę, umowy wdrożeniowe, umowy licencyjne, wzorce umowne, umowy zobowiązaniowe, umowy o pracę, regulaminy sklepów/portali internetowych etc.),
  • przygotowaniu i prowadzeniu negocjacji i renegocjacji warunków poszczególnych umów,
  • reprezentacji w postępowaniach przedsądowych i sądowych z zakresu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umów.