Spory sądowe i arbitrażowe


Nasi Klienci mogą liczyć na profesjonalną, kompleksową pomoc prawną oraz reprezentację w sporach sądowych i arbitrażowych.

W ramach świadczonych usług gwarantujemy m.in.:

  • doradztwo prawne w zakresie oceny celowości, zakresu i trybu podejmowanych działań,
  • przygotowanie pełnej dokumentacji procesowej, w tym weryfikacji dowodów,
  • reprezentacja przed sądami powszechnymi, w tym przed Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi i organami administracji państwowej i samorządowej,
  • reprezentacja w postępowaniach mediacyjnych oraz przed sądami polubownymi,
  • zapewnienie rzetelnej i bieżącej informacji o podejmowanych działaniach, a także dostosowanie się do potrzeb Klienta w razie zmiany okoliczności w toku postępowania.