Analizy i opinie prawne


Jedną z podstawowych usług oferowanych przez Kancelarię Zielińska & Partnerzy jest sporządzanie analiz i opinii prawnych w zakresie oceny powstałego stanu faktycznego na gruncie obowiązującego prawa, oszacowania ryzyka oraz wyboru najbardziej korzystnego rozwiązania. Opracowane analizy i opinie prawne pozwolą na zminimalizowanie ryzyka wiążącego się z prowadzoną działalnością, a także na zwiększenie prawdopodobieństwa prawidłowej realizacji podjętych działań. Przygotowywane przez nas analizy i opinie prawne dotyczą w szczególności:

  • zagadnień szeroko pojmowanego prawa cywilnego,
  • prawa gospodarczego,
  • prawa administracyjnego,
  • procedur cywilnych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych.