Usługi


Kancelaria Zielińska & Partnerzy świadczy szeroki wachlarz usług prawnych, w szczególności z zakresy prawa cywilnego, w tym handlowego i prawa pracy. Nasze usługi obejmują również obronę w sprawach karnych, w tym karno-skarbowych jak i reprezentację w sprawach administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

Usługi świadczone na rzecz Naszych Klientów obejmują w szczególności kompleksową obsługę prawną, w tym :

  • doradztwo prawne,
  • sporządzanie pism procesowych, opinii prawnych, umów oraz ich opiniowanie,
  • prowadzenie mediacji i negocjacji,
  • reprezentację przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji oraz organami administracji państwowej i samorządowej, przy zachowaniu najwyższych standardów etycznych i zawodowych.