Własności intelektualne


Jednym z filarów Kancelarii Zielińska & Partnerzy jest świadczenie usług prawnych w zakresie prawa własności intelektualnej.

W szczególności zajmujemy się:

  • zagadnieniami prawnymi z dziedziny praw autorskich (majątkowych i osobistych)
    i znaków towarowych, patentów i wzorów użytkowych,
  • sporządzaniem, opiniowaniem oraz negocjowaniem umów oraz porozumień zawieranych w celu ochrony własności intelektualnej,
  • sporządzaniem, opiniowaniem oraz negocjowaniem umów licencyjnych,
  • zagadnieniami związanymi z przestrzeganiem praw autorskich w Internecie,
  • sporami związanymi z domenami internetowymi,
  • ochroną dóbr majątkowych i osobistych w razie ich naruszenia,
  • pomocą w rejestracji znaków towarowych, patentów i wzorów użytkowych,
  • reprezentowaniem w postępowaniach dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej i przemysłowej, w tym dotyczących nieuczciwej konkurencji.