Wynagrodzenie


Standardem Kancelarii Zielińska & Partnerzy jest z góry ustalona wysokość wynagrodzenia bądź zasady jego naliczania w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego.

Zależy nam na przejrzystej współpracy, tak aby Nasi Klienci nie byli zaskakiwani jej kosztami. W zależności od rodzaju usługi świadczonej na rzecz Klienta, możliwy jest sposób rozliczenia jednorazowego za całość usługi bądź według stawek godzinowych, gdzie czas pracy rozliczany jest z dokładnością do 15 minut.

W zależności od formy współpracy rozliczenie może nastąpić z góry, miesięcznie bądź etapowo po osiągnięciu określonego celu.