Monthly Archives: Listopad 2015


Nowy projekt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MSW) i Centralnego Ośrodka Informatyki (COI).

Z myślą o kierowcach MSW oraz COI zapowiedziały kolejne e-usługi, poszerzając tym samym zakres danych, które będzie można kontrolować on-line. Z informacji przekazanych przez MSW wynika, iż Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, które dają podstawy prawne do wprowadzenia e-usług, umożliwiających m.in. każdemu kierowcy sprawdzenie liczby punktów karnych oraz informacji o własnym pojeździe online.

W czerwcu 2014 r. uruchomiono pierwsze e-usługi: „Historia Pojazdu” i „Bezpieczny Autobus”, dzięki którym istnieje możliwość skontrolowania historii danego pojazdu oraz stanu technicznego autobusu. Z kolei dzięki ostatniej nowelizacji mają zostać wprowadzone kolejne e-usługi:

  • dostęp online do własnych danych i informacji, umożliwiający każdemu kierowcy bieżące monitorowanie informacji dotyczących popełnionych przez niego wykroczeń i przestępstw przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego, zastosowanych wobec niego karach i ograniczeniach, np. w postaci punktów karnych, za pomocą dwóch platform: „Sprawdź moje uprawnienia” oraz „Sprawdź informację o punktach karnych”. MSW zapowiedziało, że w przyszłości będzie również możliwe opłacenie mandatu za pośrednictwem internetu, co stanowi kolejne ‘ułatwienie’ dla kierowców;
  • „Sprawdź szkołę jazdy” -  zgodnie z udostępnionymi danymi statystycznymi usługa ta pozwoli na ocenę jakości kształcenia szkół jazdy w Polsce przez przyszłych kursantów oraz zwiększy konkurencję między szkołami jazdy, co z kolei może się przyczynić do wzrostu jakości świadczonych przez nich usług;
  • „Mój pojazd” – zapewni właścicielom pojazdów dostęp online do informacji i danych o własnym pojeździe.

 MSW zapewniło, że nowe e-usługi będą już dostępne dla kierowców w styczniu 2016 r.

Zmiany wprowadzono przede wszystkim kierując się troską o bezpieczeństwo na drodze. Jednocześnie dostęp online do własnych informacji i danych z pewnością może się przyczynić do zmniejszenia ryzyka utraty prawa jazdy z powodu niewiedzy kierowcy o liczbie punktów karnych. Nowe przepisy rozszerzają również zakres danych wprowadzanych do Centralnej Ewidencji Pojazdów. Mają tam być gromadzone informacje i dane dotyczące m.in. badań technicznych pojazdów oraz zdarzeń ubezpieczeniowych, co z pewnością może się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa w obrocie używanymi pojazdami. Warto również podkreślić, iż w dobie dzisiejszych czasów, gdzie internet stanowi nieodłączny element życia większości obywateli, możliwość kontroli w/w informacji online wydaje się być niezbędna i zarazem niezwykle przydatna.