Monthly Archives: Październik 2015


Korzystne dla spadkobierców zmiany w prawie spadkowym.

18 października 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza znaczącą zmianę w sposobie przyjęcia spadku, w szczególności długów spadkowych.

Zgodnie z dotychczasową regulacją spadkobierca w ciągu 6 miesięcy od dnia kiedy dowiedział się o spadku mógł złożyć oświadczenie o jego przyjęciu bądź odrzuceniu spadku, przy czym przyjęcie spadku mogło odbyć się na 2 sposoby:

  • bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe (przyjęcie wprost),
  • z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe do wysokości masy spadkowej (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza).

Natomiast spadkobierca, który nie złożył oświadczenia w ustawowym terminie, dziedziczył spadek wprost tj. bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe i niezależnie od wartości odziedziczonego spadku. Zgodnie z przyjętymi zmianami, jeśli spadkobierca w ciągu 6 miesięcy od dnia, gdy dowiedział się o spadku, nie złoży oświadczenia o jego odrzuceniu lub przyjęciu, będzie dziedziczył spadek z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe do wartości stanu czynnego spadku.

Wyłączony został również obowiązek korzystania z usług komornika w momencie sporządzania spisu inwentarza. Po wejściu w życie ustawy zmieniającej, spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, zapisobierca windykacyjny lub wykonawca testamentu będą mogli złożyć w sądzie lub przed notariuszem tzw. prywatny wykaz inwentarza na urzędowym formularzu, w którym muszą być uwzględnione wszystkie przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych, z podaniem ich wartości według stanu i cen z chwili otwarcia spadku oraz długi spadkowe i ich wysokość według stanu z chwili otwarcia spadku. Jeśli po złożeniu wykazu inwentarza, pojawią się inne przedmiotu należące do spadku, przedmioty windykacyjne lub długi spadkowe pominięte w wykazie inwentarza, podmiot składający wykaz będzie zobowiązany go uzupełnić.

Nowelizacja poszerza również krąg osób, które mogą zostać ustanowione pełnomocnikami, m.in. inni krewni strony niż obecnie, w szczególności ma to dotyczyć dziadków.

Zmienione zostały także przepisy ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, regulujące pokrywanie z majątku spadkowego kosztów sądowych związanych z zabezpieczeniem spadku oraz spisem inwentarza.

Podsumowując, zmiany w prawie spadkowym ograniczają koszty postępowania, znacznie je upraszczając i przede wszystkim kończą z zasadą nieograniczonej odpowiedzialności za długi spadkowe.